Επιλογή Σελίδας

ΣΑΤΒΑ – ΡΑΤΖΑΣ – ΤΑΜΑΣ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΤΕ??

Οι αιώνιες ιδιότητες της φύσης είναι η τάμας, η ράτζας και η σάτβα: Τάμας σημαίνει παρεμπόδιση, ράτζας σημαίνει δραστηριότητα και σάτβα σημαίνει διεύρυνση. Η σατβική ιδιότητα είναι η θετική, αυτή που εξυψώνει, η ρατζασική είναι ουδέτερη, αυτή που ενεργοποιεί και η ταμασική είναι αρνητική, αυτή που υποβαθμίζει. Η σάτβα δημιουργεί ιδιότητες που οδηγούν στον Θεό. Η ράτζας, ιδιότητες υλικής προόδου. Και η τάμας, ιδιότητες που παράγουν τη φαυλότητα και την άγνοια. Οι άνθρωποι είναι συνήθως ένα μείγμα των τριών: Διακατέχονται από (1) τάμας, άγνοια, (2) τάμας-ράτζας (μείγμα άγνοιας και δραστηριότητας), (3) ράτζας-σάτβα (μείγμα ορθής δράσης και φώτισης), (4) σάτβα (φώτιση). Οι ταμασικές ή φαύλες δραστηριότητες κάνουν κάποιον ανώμαλο και δυστυχισμένο. Οι ρατζασικές ή ενεργοποιητικές δραστηριότητες κάνουν κάποιον φυσιολογικό και ικανό να πειθαρχεί το σώμα και τον νου. Οι σατβικές ή καλές ιδιότητες αφυπνίζουν τη συνειδητότητα του Θεού και οδηγούν τον άνθρωπο προς την περιοχή του Πνεύματος.

Η δραστηριότητα του νου και του σώματος που καθοδηγείται από τη διάκριση της ψυχής ή από έναν γκουρού καλείται σατβική δραστηριότητα, ή καθοδηγούμενη από σοφία. Συνίσταται στον έλεγχο των αισθήσεων, τον διαλογισμό, την ενδοσκόπηση, τη σωστή συμπεριφορά, την ηθική πειθαρχία και την πνευματική καλλιέργεια. Αυτή η καθοδηγούμενη από τη σοφία δραστηριότητα πρέπει να αντικαθιστά τις λανθασμένες δραστηριότητες, κατά τις οποίες οι αισθήσεις κυβερνούν τον νου με το δέλεαρ της πρόσκαιρης απόλαυσης. Η καθοδηγούμενη από τη σοφία δραστηριότητα οδηγεί σε αιώνια, πάντα ανανεούμενη μακαριότητα και επομένως θα πρέπει να κυβερνά ολόκληρη τη ζωή του πιστού.

Όταν ο γιόγκι προοδεύει και μπορεί να αποσυνδέει την ψυχή του από το σώμα μέσω του ελέγχου της καρδιάς και της διακοπής του ρεύματος της ζωής και του παλμού της δύναμης της ζωής και του νου στο σώμα, φτάνει στο καταφύγιο της αιώνιας, αδρανούς ηρεμίας. Ο γιόγκι που αναπαύεται στον Εαυτό εδραιώνεται στη χωρίς δόνηση ήρεμη χαρά του Απείρου. Αφού ενωθεί με το Πνεύμα που κατοικεί πέρα από όλες τις δονήσεις, μόνο τότε μπορεί να είναι ελεύθερος από την αναγκαστική επιρροή όλων των δραστήριων δονήσεων του σύμπαντος.

Ο αδρανής, οκνηρός άνθρωπος είναι αβοήθητος – η ψυχή του κυβερνάται από το σώμα και τον νου. Ο συνηθισμένος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να είναι δραστήριος, εκούσια ή ακούσια, αλλά είναι ανήσυχα δραστήριος και δραστήρια ανήσυχος. Ο ήρεμος γιόγκι μπορεί να στροβιλίσει το σώμα και τον νου του σε έντονη δράση χωρίς να ταυτίζεται μαζί τους και μπορεί μετά, αμέσως, να επιστρέψει στην εσωτερική του αδρανή κατάσταση της διαλογιστικής κοινωνίας με το Πνεύμα. Είναι πάντα ήρεμα δραστήριος και δραστήρια ήρεμος.

Η ψυχή θολώνεται από οποιαδήποτε σχετικότητα, είτε από τις καλές, είτε από τις ενεργές, είτε από τις φαύλες ιδιότητες της Φύσης. Επηρεασμένη από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιβάλλοντος, η ψυχή υποκύπτει στην επιθυμία και υιοθετεί τις μεταμφιέσεις της Φύσης. Όταν η αγνή φύση της ψυχής κρύβεται πίσω από σατβικές (καλές) ιδιότητες –όπως η φωτιά καλύπτεται από τον καπνό– το παραπέτασμα τα καπνού διασκορπίζεται εύκολα από τον ισχυρό άνεμο της διάκρισης. Ακόμα και μέσα απ’ αυτό το παραπέτασμα, η εκθαμβωτική μακαριότητα της ψυχής μπορεί να γίνει ελαφρώς αντιληπτή, αν και με διαστρεβλωμένο τρόπο. Ο πιστός κοιτάζει πέρα από τις καλές ιδιότητες, ξεχωρίζοντας την ωχρότητά τους από τη λαμπρότητα της ψυχής. Το καλό προσφέρει μια σχεδόν μόνιμη νοητική ευτυχία, αλλά η συνειδητοποίηση της ψυχής προσδίδει ατελείωτη, αμετάβλητη μακαριότητα.

Όταν οι ρατζασικές (ενεργοποιητικές) ιδιότητες θολώνουν το μεγαλείο της ψυχής –όπως η σκόνη καλύπτει έναν καθρέφτη– τότε ο άνθρωπος χρειάζεται το πανί της συνεχούς σωστής προσπάθειας για να σκουπίσει το διαρκώς συσσωρευόμενο κάλυμμα των ιδιοτελών, παραγουσών επιθυμία δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί το πυκνό στρώμα των ανήσυχων, ενεργών, ιδιοτελών επιθυμιών από την ψυχή, παρά να διασκορπιστεί ο καπνός των σατβικών ιδιοτήτων.

Όταν οι ταμασικές (φαύλες) ιδιότητες είναι ύψιστες, η ψυχή είναι τόσο εμποδισμένη και συσκοτισμένη και κρυμμένη, όσο ένα έμβρυο μέσα στη μήτρα. Είναι πολύ δύσκολο να απελευθερωθεί από τις ταμασικές ιδιότητες της άγνοιας και της οκνηρίας.

Κάθε άνθρωπος σημαδεύεται με την επικράτηση μέσα του μιας από τις ακόλουθες γκούνα ή μείξεις των γκούνα: (1) σάτβα (καλές ιδιότητες), (2) σάτβα-ράτζας (μείγμα καλών και δραστήριων ιδιοτήτων), (3) ράτζας-τάμας (μείξη δραστήριων και υλιστικών ιδιοτήτων), (4) τάμας (σκοτεινές ή φαύλες ιδιότητες).

Ο άνθρωπος, προικισμένος με το δώρο της ελεύθερης επιλογής, επηρεάζεται από τη συμπαντική καταιγίδα της αυταπάτης μ’ έναν τριπλό τρόπο. Όταν χρησιμοποιεί λανθασμένα την ελεύθερη θέλησή του κάτω από την επιρροή της φαύλης ιδιότητας (της τάμας) στη Φύση, γίνεται φαύλος. Όταν όμως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ελεύθερη θέλησή του κάτω από την επιρροή της καλής ιδιότητας (της σάτβα), αντιστεκόμενος έτσι στη φαύλη επιρροή της Φύσης, εκδηλώνει αγαθότητα. Με την κακή χρήση του θείου δώρου της ελεύθερης θέλησης κάτω από την επιρροή της ενεργοποιητικής ιδιότητας (της ράτζας), ο άνθρωπος παγιδεύεται στις εγκόσμιες δραστηριότητες και τελικά στις φαύλες δραστηριότητες. Μετά από δοκιμασίες και βάσανα, ο άνθρωπος θέλει να γίνει καλύτερος. Ο Θεός, έχοντας πάντα επίγνωση μέσω της νοήμονος συμπαντικής δονητικής πανταχού παρουσίας Του, στέλνει στον αναζητητή έναν γκουρού – έναν θεϊκό άγιο, ή τη διδασκαλία του, προσπαθώντας έτσι να φέρει τον πιστό πίσω στο θεϊκό Του βασίλειο.

Μέσα στο πνευματικό μάτι ο γιόγκι μπορεί να διακρίνει πόσο καρμικά καθαρός ή ακάθαρτος είναι ανάλογα με την αντανάκλαση εκεί των πνευματοποιημένων ή ρεπουσών προς την ύλη δονήσεων που εκπορεύονται από τα κέντρα της αστρικής σπονδυλικής στήλης. Η επικράτηση των σατβικών ή ρατζασικών ή ταμασικών ιδιοτήτων του φαίνεται με τη μορφή ενός αστρικού τριγώνου με τρία σημεία φωτός που γίνεται ορατό στο πνευματικό μάτι. Το πάνω φωτεινό σημείο είναι σατβικό, και όταν αυτή η ιδιότητα κυριαρχεί, είναι εκτυφλωτικά λευκό. Το αριστερό σημείο είναι η ρατζασική ιδιότητα, της οποίας το χαρακτηριστικό χρώμα είναι το κόκκινο, κι αν είναι το πιο φωτεινό σημείο, κυριαρχεί η ρατζασική φύση. Η ταμασική ιδιότητα είναι το σκοτεινό σημείο δεξιά, κι αν αυτό το σκοτάδι κυριαρχεί σε σχέση με τα άλλα δύο σημεία του αστρικού τριγώνου, υποδηλώνει την προσωρινά ισχυρή επιρροή της χονδροειδούς απατηλής ιδιότητας. Όλο το αρχείο των υλικών, των αστρικών και των πνευματικών ιδιοτήτων του πιστού ταξινομείται σ’ αυτήν την τριλογία των φώτων. Αν, με αρμονία, κανένα από τα τρία σημεία φωτός δεν υπερτερεί των άλλων, αυτό δείχνει μια τέλεια ισορροπία στον γιόγκι: η ταμασική ιδιότητα συντηρεί δεόντως τη χονδροειδή υλοποίηση του σωματικού οργάνου, η ρατζασική ιδιότητα δίνει ζωή στο σώμα μέσω των αστρικών δυνάμεων και η σατβική ιδιότητα καθοδηγεί τη συνειδητότητα στις ορθές αποφάσεις. – Παραμαχάνσα Γιογκανάντα

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.