Επιλογή Σελίδας

Να θυμάστε, μέσα στη θέλησή σας βρίσκεται η θέληση του Θεού. Μέσα στην καρδιά σας δεν πρέπει να αγαπάτε τίποτα περισσότερο από τον Θεό, που είναι «ζηλότυπος» Θεός. Αν Τον θέλετε, πρέπει να έχετε τη θέληση να βγάλετε από την καρδιά σας κάθε επιθυμία εκτός από την επιθυμία γι’ Αυτόν. – Παραμαχάνσα Γιογκανάντα, Μαθήματα

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο